REGULAMENT PROMOTIEREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DE REDUCERI

“3 ani de creativitate”


Campania promotionala pentru clientii companiei S.C. PASCONCEPT S.R.L.-D

Perioada campaniei: 05 Aprilie –05 Mai 2017Art.1 Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania “3 ani de creativitate”, este organizată de S.CPASCONCEPT S.R.L.-D, cu sediul în Bucuresti,str. Grigore Alexandrescu, nr.105B,sector 1, Bucuresti, înregistrată înRegistrul Comerţului sub nr. J40/3199/2014, CUI: 32928346, atribut fiscal RO, (THE HOME).

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conformlegislaţiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dincondiţiile stabilite în prezentul regulament in perioadadesfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de aanunţa publicul despre aceste modificări.


Art.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “3 ani de creativitate

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 05 Aprilie – 05 Mai 2017,în magazinul The Home si online pe www.thehome.ro.

Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 05 Mai 2017.


Art.3 Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă toate produsele afisate in magazinul The Home si in platforma online.

Art.3.2. Campania este aplicabila produselor achizitionate on-line de pesite-ul www.thehome.ro si in magazinul The Home din strada Braziliei, nr. 16, Bucuresti.


Art.4 Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate.


Art.5 Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art.5.1. Campania “3 ani de creativiate” se va desfasura in magazinul The Home din strada Brazileii nr. 16 si on-line pe www.thehome.ro.

Art.5.2. Mecanismul de reducere corespunde cu patru praguri de reducere:

-Achizitii pana in 500 de lei = reducere la cos total de 10%

-Achizitii intre 501 si 1500 de lei = reducere la cost total de 15%

-Achizitii de 1501 si 2500 de lei = reducere la cos total de 20%

-Achiztii peste 2501 lei = reducere la cos total de 25%

Art.5.3. Pretul redus de vanzare pentru acordarea reducerii de 20% se calculeaza dupa urmatoarea formula: Produse achiztionate la pret vanzare vechi – Xreducere conform pragurilor de vanzare afisate mai sus. Reducerile se aplica la cosul total.


Art.6 Modalitate identificare si cumparare Art.

6.1. O persoana poate beneficia de reducerile acestei promotii daca achiztiile indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

6.2. ATENTIE! Reducerile nu se aplica comenzilor deja plasate, prin asta intelegandu-se comenzile plasate pana la data inceperii acesteicampanii.


Art.7 Semnalizare campanie

Campania va fi comunicata/semnalizata in urmatoarele medii:

-in magazinul The Home din str. Braziliei, nr. 16, sector 1, Bucuresti

-online pe www.thehome.ro

-social media pe www.facebook.com/thehomeonline


Art.8 Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.


Art.9 Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


Art.10 Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorulisi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).


Art.11Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinulThe Home si pe site-ul www.thehome.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei. Orice contestare având ca obiect campania promoţională “3 ani de creativitate” poate fi depusă la adresa:

S.C. PASCONCEPT S.R.L.-Dstrada Braziliei, nr. 16, sector 2, Bucuresti sau trimisa pe mail la reclamatii@thehome.ro.


S.C. PAS CONCEPT S.R.L.-D

Aprilie 2017Viziteaza site-ul The Home pe ShopMania