Tablouri, Eichholtz, Dimensiuni tablou: 113x113 cm